Als eilanders weten we allemaal hoe het is om op een eiland te wonen, werken en leven en wat het betekent om met een relatief kleine groep mensen een samenleving ‘in de benen te houden’. Voor de buitenwereld is het echter veel minder bekend welke kansen en uitdagingen dit met zich meebrengt.

Daarom heeft het Dagelijks Bestuur van de GR De Waddeneilanden besloten een documentaire te laten maken die inzoomt op onderwerpen die de leefbaarheid op de eilanden raken. We willen hiermee graag laten zien op welke wijze de Waddeneilanden afwijken van het vaste land en zo breder begrip krijgen bij het maken van beleid en het vaststellen van wetgeving. Hiervoor wordt ingegaan op waar eilandbewoners tegenaan lopen met dingen uit de alledaagse praktijk, zoals het regelen van kinderopvang, het kopen/huren van een huis, zorgen voor een dementerende partner, en hoe hiermee om te gaan.