Bekendmakingen

Op Berichten over uw buurt - Zoeken | Overheid.nl vindt u alle actuele officiële bekendmakingen van de gemeente, zoals vergunningen, bouwplannen en lokale regelgeving.

De bekendmakingen kunt u ook automatisch ontvangen via e-mail. U kunt er dan voor kiezen om bijvoorbeeld alleen de bekendmakingen van een bepaald postcodegebied of van een dorp te ontvangen.
Meld u aan en ontvang berichten over uw buurt per email.

Ontwerpbeschikkingen Willem Barentszstraat 19

Omgevingsvergunning ontwerpbeschikking (uitgebreide procedure)

-  Ontvangen op 17 mei 2023, kadastrale sectie A, kadastraal perceelnummer 2649, plaatselijk bekend als Willem Barentszstraat 19 te West-Terschelling, het gedeeltelijk slopen en verbouwen van het pand. Het college van B&W is voornemens de gevraagde vergunning te verlenen onder kenmerk 2023-0093-00346272.

De ontwerpbeschikking kan vanaf 29 december 2023 worden ingezien:

  • in het gemeentehuis. U kunt een afspraak maken via www.terschelling.nl of door te bellen naar 0562-446224;

Tegen de ontwerpbeschikking kan iedereen schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling, Postbus 14, 8880 AA West-Terschelling. Voor inlichtingen of het indienen van mondelinge zienswijzen neemt u contact op met de gemeente: gemeente@terschelling.nl of tel. 0562-446244.

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft u 6 weken de tijd om uw zienswijzen in te dienen tegen de ontwerpbeschikkingen. De termijn van 6 weken vangt aan met ingang van de dag na ter inzage leggen. De termijn om uw zienswijze in te dienen loopt van 29 december 2023.