De vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften (bezwaarschriftencommissie) adviseert de gemeenteraad, het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester over ingediende bezwaren. Voordat de bezwaarschriftencommissie een advies uitbrengt, wordt een hoorzitting georganiseerd waarbij partijen hun zienswijze naar voren kunnen brengen. Deze zitting vindt in principe op de derde donderdag van de maand plaats in de raadszaal van het gemeentehuis. Meer informatie over de precieze datum en tijd vindt u op de website van de gemeenteraad.

De bezwaarschriftencommissie bestaat uit een onafhankelijk voorzitter en ten minste twee leden, welke niet in dienst zijn van de gemeente Terschelling. De commissie wordt door een ambtelijk secretaris ondersteund. De commissie bestaat uit de volgende leden: 

Voorzitter:  

De heer J. (Jitse) Kingma

Leden:        

Mevrouw mr. J. (Joke) Faber
De heer mr. S. (Sjieuwe) Borger
De heer mr. L.A. (Lambert) Bolmers 

Secretaris:

Mevrouw H. (Hetty) T. Smit
                        
Plaatsvervangend secretaris: de heer mr. E. (Edward) H. Petersen, mevrouw mr. G. (Goedele) Buren en de heer mr. R. (Reinder) Boersma.