Wilt u als inwoner, organisatie of bedrijf raadsleden toespreken in een vergadering? Dat kan!  Neem contact op met de griffie via grifts@terschelling.nl of klik hier

Inspreken is mogelijk!

Aan inspreken zijn wel een paar regels verbonden.

Inspreekregels

* Inspreken bij geagendeerde agendapunten kan alleen bij de commissievergadering;

* Wilt u inspreken over een onderwerp dat niet op de agenda van de raad staat of iets meegeven ter overweging aan de gemeenteraad? Dat kan! Iedere gemeenteraad begint met spreekrecht voor niet-geagendeerde onderwerpen. De leden van de raad luisteren naar u en kunnen aanvullende vragen stellen.

• Aanmelden voor inspreken kan tot 24 uur van tevoren. Dit kan door te bellen of via e-mail. Klik op onderstaande link voor contact met de griffie.

• De totale inspreektijd per vergadering is een half uur. De maximale spreektijd is vijf minuten per persoon. Zijn er meer dan zes insprekers, dan wordt de beschikbare tijd verdeeld onder het aantal insprekers

• In de raadszaal wordt respectvol met elkaar omgegaan. De raadscommissie accepteert geen beledigingen in uw inspraak. Als u zich hier niet aan houdt, zal de voorzitter u het woord ontnemen;

• Het is van belang uw inspraak op te schrijven. U kunt deze dan na uw inspraak afgeven bij de griffie. Die voegt uw inspraak toe aan het verslag van de vergadering.