Iedereen van 18 jaar of ouder kan zich aanmelden als lid van het stembureau. Samen met de andere leden van het stembureau zorgt u ervoor dat de verkiezingen goed en zo veilig mogelijk verlopen.

Op donderdag 6 juni zijn de Europese Verkiezingen 2024. Voor onze vier stembureaus zoeken wij stembureauleden. Heeft u interesse om ons te helpen? Meldt u dan aan via onderstaande knop.

Ik wil me graag aanmelden

Dit geldt alleen voor nieuwe stembureauleden. Heeft u ons al bij een eerdere verkiezing geholpen? Dan is aanmelden niet meer nodig. 

Stembureauleden die ons al bij eerdere verkiezingen hebben geholpen ontvangen in week 16 een email van het team verkiezingen. 

Taken van een stembureaulid

Als lid van het stembureau kunt u verschillende taken uitvoeren. 

Stembureaulid bij ingang

 • U beoordeelt of er voldoende ruimte in het stemlokaal is om een nieuwe kiezer binnen te laten. Is dit niet het geval, dan vraagt u aan de kiezer om even buiten te wachten.

Stembureaulid aan tafel

 • U controleert de identiteit van de kiezer aan de hand van een identiteitsdocument.
 • U neemt de stempas in ontvangst en controleert de echtheid.
 • U controleert of het stempasnummer voorkomt in het register van ongeldige stempassen.
 • U deelt een stembiljet en een rood potlood uit.

Stembureaulid bij stembus

 • U ziet erop toe dat de kiezer het stembiljet in de bus doet.
 • U geeft hulp aan kiezers die daarom vragen.

Teller

 • U helpt mee met het tellen van de stemmen.

Wat zijn de voorwaarden om stembureaulid te worden?

 • U bent minimaal 18 jaar oud op de dag van de verkiezingen.
 • U volgt eerst een training waarin u leert over uw werk als stembureaulid. Deze training geldt niet voor de tellers. 
 • Het college van burgemeesters en wethouders bepalen wie de stembureauleden worden. Zie ook Kieswet art. E 4.

U kunt geen stembureaulid worden:

 • als u al lid bent van het hoofd- of centraal stembureau
 • als u eerder de wet heeft overtreden of door de rechter uit het kiesrecht bent ontzet
 • als u verkiezingskandidaat bent (zie ook Kieswet art. J 14)

Mag ik een politieke voorkeur hebben?

Als stembureaulid mag u niet uw politieke voorkeur uiten. Dit kan namelijk de verkiezingen beïnvloeden. Bent u verkiezingskandidaat? Dan mag u geen stembureaulid zijn. Zie ook Kieswet art. J 14.

Krijg ik betaald voor het werk als stembureaulid?

Hoeveel u betaald krijgt verschilt per taak:

 • Teller: €35,-
 • Stembureaulid: €160,-
 • Stembureaulid, geen teller: €125,-
 • Voorzitter: €210,-.

Ambtenaren kunnen ook stembureaulid zijn. Zij krijgen dezelfde vergoeding als andere vrijwilligers wanneer zij niet onder werktijd werken. Doen ze dat wel, dan krijgen ze wellicht een vergoeding of een compensatie van de gemaakte uren. Dit verschilt per gemeente. De burgemeester krijgt geen vergoeding, omdat diegene ook al voorzitter is van het hoofd- en centraal stembureau.

Kan ik mij nu alvast voorbereiden als stembureaulid?

Als stembureaulid bent u verplicht een online training te volgen. Zodra u zich aanmeldt, krijgt u hier meer informatie over. Meldt u zich aan als teller dan hoeft u deze training niet te volgen. 

Wilt u zich alvast voorbereiden? Ga dan naar stembureauinstructie.nl