Voortaan worden de agendapunten ‘mededelingen college’ en ‘toezeggingen van het college’ alleen in de raad op de agenda gezet. Ook de inspreekronde voor publiek staat voortaan op de agenda van de raad en dus niet meer in de raadscommissie.