Wat is het?

Studenten met een OV-chipkaart voor studenten hebben recht op gratis vervoer. Omdat bootvervoer niet onder deze regeling valt, komen studenten die aan de wal studeren en die recht hebben op studiefinanciering in aanmerking voor een vergoeding voor bootkosten van max. € 67,89.

Om in aanmerking te komen voor een vergoeding moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • U heeft recht op een studentenreisproduct via DUO;
  • U volgt geen onderwijs op Terschelling en uw ouder(s) zijn woonachtig op Terschelling; of
  • U volgt onderwijs op Terschelling (Maritieme academie) en uw ouders zijn woonachtig aan de vaste wal;
  • U kunt niet gratis gebruik maken van de veerboot.

Via DUO checken wij of u gedeeltelijk of het hele kalenderjaar een studentenreisvoorziening heeft. Het opsturen van een bijlage waaruit dit blijkt, is daarom niet nodig.

Direct regelen

  • Aanvraag voor 2023 is niet meer mogelijk.
  • Aanvraag voor 2024 is mogelijk vanaf 1 september 2024.

Meer informatie

De gemeente Ameland voert deze regeling uit voor alle Friese Waddeneilanden. 
Meer informatie via:

Verwachte afhandeltijd

  • Eind november