Wat is het?

Huishoudelijk afval wordt door de gemeente ingezameld, afgevoerd en verwerkt. Deze taken zijn ondergebracht bij Omrin, een samenwerkingsverband op het gebied van afvalinzameling van alle gemeenten in Friesland.

Het tarief voor de afvalstoffenheffing voor het jaar 2024 is € 242,21 per huishouden.

Wat moet ik doen?

U betaalt mee aan de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval. U krijgt hiervoor een aanslag afvalstoffenheffing. U bent verplicht om deze afvalstoffenheffing te betalen, ook als u uw afval nooit meegeeft.

Direct regelen

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de aanslag? Dan kunt u bezwaar maken. Dit kan alleen schriftelijk, per fax of via DigiD ingediend worden. Een e-mail voldoet niet aan de vereisten. 

Wanneer u schriftelijk bezwaar maakt, vergeet dan niet het aanslagnummer te vermelden en leg uit waarom u het er niet mee eens bent. Stuur uw bezwaar binnen 6 weken na de datum op het aanslagbiljet naar de gemeente.

Wilt u liever digitaal uw bezwaar indienen? Dat kan via onderstaande knop.

Elektronisch bezwaar maken tegen de afvalstoffenheffing