Wat is het?

Als u tijdens een evenement alcohol wilt schenken en verkopen, hebt u een ontheffing nodig van de gemeente.

Direct regelen

De gemeente Terschelling voert een zeer terughoudend beleid wanneer het gaat om het schenken van alcohol buiten de horecegelegenheden. In beperkte mate wordt ontheffing verleend. Veelal bij evenementen, zie ook het product evenementen.

Aanvullend is nodig bij een aanvraag bij de gemeente Terschelling:

 • Schriftelijke toelichting van uw verzoek tot ontheffing
 • Verklaring Sociale Hygiëne van degene die de leiding over het alcohol schenken heeft

Kosten vergunning:

geldig voor ten hoogste één dag € 17,55

geldig voor ten hoogste vier dagen € 35,22

geldig voor ten hoogste acht dagen € 52,95

geldig voor ten hoogste 12 dagen €70,88

Aanvraagformulier drank- en horecawet

Hoe werkt het?

Voor het schenken en verkopen van alcohol tijdens een evenement gelden de volgende voorwaarden:

 • U mag geen alcohol schenken en verkopen aan kinderen jonger dan 18 jaar.
 • Op het evenement mag u geen sterke drank (>15% alcohol) schenken en verkopen.
 • De persoon die de leiding heeft over de alcohol:
  • is minimaal 21 jaar
  • Is niet van slecht levensgedrag (geen strafblad)

Geen vergunning of ontheffing nodig

Als u alcohol wilt schenken op een besloten feest, hoeft u geen drank- en horecavergunning of ontheffing aan te vragen.

Wat moet ik doen?

U vraagt de ontheffing aan bij de gemeente waar het evenement gehouden wordt. Geef bij uw aanvraag de volgende informatie:

 • datum van het evenement
 • op welke tijden u alcohol wilt schenken

Wat heb ik nodig?

 • uw geldige identiteitsbewijs

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.

Extra informatie

Let op! U moet voor het organiseren van een evenement ook een evenementenvergunning aanvragen bij de gemeente.