Wat is het?

Een attestatie de vita is een internationaal bewijs dat u in leven bent. U vraagt de attestatie de vita persoonlijk aan bij de gemeente.

Als u in Nederland, Aruba, Curaçao, Bonaire, Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba een bewijs van in leven zijn nodig hebt, vraagt u geen attestatie de vita aan maar een bewijs van in leven zijn.

Direct regelen

Voor landen als België en Zwitserland hebt u een internationaal uittreksel van de Basisregistratie Persoonsgegevens nodig.

Online bewijs van in leven zijn aanvragen

Leges € 4,17 voor andere doeleinden dan pensioen en gebruik in Nederland. Een aanvraag i.v.m. het pensioen is gratis mits de brief wordt overlegd. Voor gebruik in het buitenland € 14,30.

Hoe werkt het?

U hebt een attestatie de vita bijvoorbeeld nodig als uw buitenlandse levensverzekeraar of pensioenfonds hierom vraagt. Een attestatie de vita is in het Nederlands en in het Frans. Het document is 6 maanden geldig.

Wat heb ik nodig?

  • Een geldig identiteitsbewijs.
  • Als u de attestatie de vita aanvraagt voor een pensioenfonds, neemt u ook de brief van het pensioenfonds mee waarin hierom wordt gevraagd.

Hoe lang duurt het?

U krijgt het document meteen mee.