Wat is het?

*) Exclusief de bewegwijzering naar en op het bedrijventerrein.

De afgelopen jaren is met steun van diverse partijen een kwaliteitsslag gemaakt in de bewegwijzering op Terschelling.

Het betreft drie categorieën:

 1. De bewegwijzering via de groene borden op palen die verwijst naar:
 • Algemene toeristische voorzieningen.
 • Culturele/dagrecreatieve objecten/terreinen (zonder winstoogmerk).
 • Sportaccommodaties en -terreinen.
 • Dorpskernen/winkelgebieden.
 • Objecten met betrekking tot onderwijs en vorming.
 • Maatschappelijke instellingen.
 • Kerken.
 • Zorg-/medische instellingen.

2. De bewegwijzering via de bruine borden op palen die verwijst naar:

 • Dagrecreatieve voorzieningen (al dan niet met winstoogmerk).

3. De bewegwijzering in frames op groene panelen langs de doorgaande wegen die verwijst naar:

 • Niet direct aan de Hoofdweg gelegen campings, zomerhuizencomplexen en hotelaccommodaties.

Verantwoordelijkheden bestaande bewegwijzering

Vanuit het project bewegwijzering is voor alle drie de categorieën de ontwikkeling, de opmaak, de eerste aanschaf en de plaatsing van de borden, palen en frames bekostigd.

Voor categorie 1 borden is de gemeente verantwoordelijk voor het onderhoud en de eventuele vervanging van de borden en palen.

Voor de categorie 2 en 3 borden is de betreffende ondernemer verantwoordelijk voor het onderhoud en de eventuele vervanging van de borden. De gemeente is verantwoordelijk voor de vervanging en het onderhoud van de frames en de palen.

Verantwoordelijkheden nieuwe bewegwijzering

Het zal in de praktijk gaan voorkomen dat aanschaf van nieuwe borden wenselijk is.

Aanvragen hiertoe kunnen worden ingediend bij de gemeente. De gemeente toetst de aanvraag aan de richtlijnen voor de bewegwijzering en bepaalt onder welke categorie de verwijzing valt.

Categorie 1: de gemeente neemt de helft van de totale aanschafkosten voor haar rekening.

Categorie 2 en 3: alle kosten zijn voor rekening van de aanvrager.

De gemeente plaatst de borden en eventuele nieuwe palen en/of frames en neemt de kosten van deze plaatsing voor haar rekening.

Procedure

Uit prijstechnische overwegingen bestelt de gemeente 1x per jaar begin februari (dit maakt plaatsing voor de start van het toeristenseizoen mogelijk) de borden en/of palen en frames bij de HR-groep Leek. Daarom moeten de aanvragen voor 1 februari bij de gemeente ingediend zijn. De HR-groep Leek produceert de borden conform de Terschellinger huisstijl.

De aanschafkosten van de borden, palen en frames worden door de HR-groep bij de betreffende aanvrager(s) in rekening gebracht.