Wat is het?

Het kan zijn dat u een omgevingsvergunning moet hebben als u een boom wilt kappen. Ook als u zeer drastisch wilt snoeien, hebt u soms deze vergunning nodig. Bijvoorbeeld als u de kroon uit een boom wilt verwijderen.

Overleg altijd eerst met omwonenden of zij bezwaar hebben tegen het kappen van de boom.

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een vergunning moet aanvragen. Uw aanvraag kunt u meteen online indienen.

Hoe werkt het?

De gemeente kan bepalen dat u de boom alleen mag kappen als u een nieuwe boom plant. Zij bepaalt ook binnen welke termijn u dit moet doen.

Vergunning geweigerd

U krijgt geen vergunning als:

a. Het belang van verlenging niet opweegt tegen het belang tot behoud van de monumentale houtopstand;

b. veiligheid in strijd is met de Flora en faunawet.

Wat moet ik doen?

Via Omgevingsloket online(externe link) kunt u nagaan of u een omgevingsvergunning moet aanvragen. U kunt de aanvraag direct online indienen. Gebruik hiervoor uw DigiD(externe link). U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten.

Bedrijven kunnen de aanvraag alleen online doen. Gebruik hiervoor eHerkenning(externe link).

Vergunning voor het kappen aanvragen

Vul het aanvraagformulier volledig in. Geef hierbij de volgende gegevens:

  • het soort boom
  • hoeveel bomen u wilt kappen
  • de plek waar de boom staat
  • waarom u de boom wilt kappen

Hoe lang duurt het?

Binnen 8 weken ontvangt u bericht of u de vergunning krijgt. De gemeente kan deze termijn eenmalig met 6 weken verlengen. Beslist de gemeente niet binnen de termijn? Dan krijgt u automatisch de vergunning.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken bij de gemeente.

Direct regelen

Bomenverordening Terschelling 2010(externe link)

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen via omgevingsvergunning@terschelling.nl

Meer informatie

Voor het kappen van bomen die onder de Boswet vallen moet u een kapmelding doen. Dit zijn bijvoorbeeld bomen buiten de bebouwde kom. 

Meer informatie krijgt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland(externe link).