Et er oer ha/ Et 'r ower hewwe / Et er oer habbe

Eerstvolgende editie Et Er Oer Ha

De eerstvolgende editie van het Et er Oer Ha staat gepland op 27 september 2023.

Raadzaal op gemeente Terschelling

De raad vindt het belangrijk dat een initiatiefnemer buren en belanghebbenden goed informeert en betrekt bij hun initiatief. Door middel van het "Et er oer Ha' biedt de raad initiatiefnemers een platform om gemakkelijk en laagdrempelig met inwoners en andere belanghebbenden in gesprek te komen.
De bijeenkomsten vinden in de publiekshal plaats en zijn vrij toegankelijk. 

Raadsleden gaan tijdens het Et er oer ha in de regel niet zelf in discussie met de initiatiefnemers. Zij verzamelen in deze fase uitsluitend de opvattingen, ervaringen en kennis van de deelnemers. De raadsleden nemen deze informatie mee naar in de commissie - en raadsvergadering om tot een oordeel te komen. In de raad volgt tenslotte het besluit.

Het presidium bepaalt of Et er oer ha/ Et ‘r ower hewwe / et er oer habbe wordt georganiseerd en over welk onderwerp. Via vergaderingen op de website en 'de Terschellinger' worden onderwerp, plaats en tijd bekend gemaakt. Verder is een ieder welkom om over dat onderwerp te komen spreken. Naast raadsleden, collegeleden en medewerkers van de gemeente, kan dus iedereen zijn of haar mening geven over het onderwerp.

Wilt u een plan presenteren in een editie van het Et er Oer ha of meer informatie? Neem dan contact op met de griffie via grifts@terschelling.nl.