Als Terschellingers zijn we allemaal op de één of andere manier betrokken bij evenementen. Als bezoeker, als ondernemer, als buurman of als organisator. Evenementen spelen een belangrijke rol op het eiland: op het gebied van werkgelegenheid, toerisme en voor de inwoners zelf. Aan de andere kant ervaren mensen overlast door lawaai en drukte. Het is de taak van gemeente om de balans te bewaren tussen de positieve en de minder positieve gevolgen. De vraag is hoe we als eiland in de toekomst met evenementen omgaan. Daarom zijn we gestart met het opstellen van een evenementenvisie. 

Ochtend aan het wad

Contact

Meer weten over de evenementenvisie? Dan kunt u terecht bij Hanny-Otter Wouda via gemeente@terschelling.nl