Vanaf deze week werkt defensie aan twee nieuwe waterputten op Terschelling. Ze zorgen ervoor dat als er een natuurbrand is, de brandweer voldoende bluswater heeft om de brand te kunnen blussen. 

Waarom zijn de waterputten nodig?

Als er brand is, gebruikt de brandweer vaak water uit een ‘natuurlijke’ plek om deze mee te blussen. Ze pompen dan bijvoorbeeld water uit een meertje. Als er niet zo’n plek in de buurt is, moet het water ergens anders vandaan komen. In dat geval haalt de brandweer het uit een waterput: een put die zich diep onder de grond bevindt.

Door klimaatverandering wordt de natuur steeds droger. Het gevaar op natuurbranden neemt daardoor toe. Het is dus heel belangrijk dat als er een brand is, er voldoende water is om deze mee te blussen. Samen met Staatsbosbeheer en brandweer Fryslân onderzochten we of er op Terschelling voldoende mogelijkheden zijn om voor bluswater te zorgen.

Uit het onderzoek bleek dat er door de droogte steeds minder gebruikt kan worden van de ‘natuurlijke’ plekken voor bluswater. De conclusie was dan ook dat er op meerdere plekken op het eiland extra waterputten nodig zijn.

Wat gaat er gebeuren?

Defensie boort de twee waterputten deze week. De werkzaamheden duren tot en met vrijdag 30 september. Vanwege de grootschalige oefening van de Veiligheidsregio is het team van defensie dan toch al op het eiland aanwezig. Zo kunnen de werkzaamheden goed gecombineerd worden. De waterputten komen op locaties die gemakkelijk bereikbaar zijn voor de brandweer, namelijk bij:

- West-Terschelling (aan de Longway Noord)
- Oosterend (Parkeerplaats Boschplaat)

Wat merkt u van de werkzaamheden? 

Op de locaties van de waterputten werkt defensie met een grote kraan. Per put hebben zij ongeveer twee dagen nodig. U kunt gewoon langs de werkzaamheden rijden/fietsen.  De werkzaamheden starten aan de Longway.