Wat is het?

  1. Om in aanmerking te komen voor een gehandicaptenparkeerkaart moet u een aantoonbare loopbeperking hebben als gevolg van een aandoening of gebrek van langdurige aard.
  2. Een huisarts op Terschelling, beoordeelt de oorzaak en de ernst van uw handicap of ziekte. Uw persoonlijke omstandigheden worden ook meegewogen. De arts doet niet altijd een lichamelijk onderzoek. In ieder geval stelt hij u een aantal vragen om uw omstandigheden goed te kunnen beoordelen.Gebruikt u medicijnen of bent u onder behandeling bij een specialist? Brengt u hierover informatie mee (afsprakenkaarten of medicijnkaarten) om uw aanvraag te verduidelijken.De huisarts adviseert de gemeente of u in aanmerking komt voor een parkeerkaart.
  3. De aanvrager betaalt de kosten van de keuring

U vraagt de gehandicaptenparkeerkaart aan bij de gemeente.

Direct regelen

Afspraak maken

Leges € 39,36

Wat heb ik nodig?

Een aanvraagformulier voor een gehandicaptenparkeerkaart kunt u afhalen bij de publieksbalie. Voor de verstrekking van een GPK moet u 2 pasfoto's mee te nemen.