Per 1 januari 2024 is gemeente Terschelling aangehaakt bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Het fonds maakt sport en cultuur mogelijk voor mensen met een laag inkomen. Op maandag 5 februari vond de startbijeenkomst plaats op het gemeentehuis van Terschelling. Wethouder Jeltje Hoekstra trapte de bijeenkomst af.

Sporten en deelnemen aan culturele activiteiten is belangrijk voor jong en oud, maar vanwege financiële redenen niet voor iedereen vanzelfsprekend. Daarom is gemeente Terschelling, naast het Jeugdfonds voor Sport & Cultuur en Stichting Leergeld, nu ook aangesloten bij het Volwassenenfonds Sport & Cultuur. Wethouder Jeltje Hoekstra: “Sporten of deelnemen aan culturele activiteiten zorgt voor dag- en weekstructuur, ontmoetingen en een groeiend zelfvertrouwen. Daarom vind ik het zo belangrijk dat we financiële drempels weghalen, zodat alle inwoners van Terschelling mee kunnen doen.”

Het Volwassenenfonds

Voetbal, zwemmen, fitness en muzieklessen zijn voorbeelden van activiteiten waaraan volwassenen kunnen deelnemen. Lesgeld en/of kosten voor materialen worden vergoed vanuit het fonds. Wethouder Jeltje Hoekstra roept Terschellingers op om een beroep op het fonds te doen als ze het nodig hebben: “Meedoen aan sportieve of culturele activiteiten kan veel betekenen voor jezelf, je gezin en je omgeving.”

Aanvraag via een tussenpersoon

Inwoners van Terschelling kunnen via een tussenpersoon op het eiland een aanvraag doen voor het Volwassenenfonds, het Jeugdfonds of Stichting Leergeld. Schuldhulpverleners, buurtsportcoaches, maatschappelijk werkers of vrijwilligers kunnen zich aanmelden als tussenpersoon(externe link). Inwoners kunnen ook contact opnemen met een tussenpersoon om vragen te stellen of hulp te krijgen bij de aanvraag.

Kijk voor meer informatie en contactgegevens van tussenpersonen op: volwassenenfonds.nl/terschelling(externe link), jeugdfondssportencultuur.nl/friesland(externe link) of leergeldleeuwarden.nl(externe link).