De aangenomen motie vindt u hier.

In de gemeenteraad van 28 september is n.a.v. de gehouden interpellatie met het onderwerp: "Actief informeren van de raad n.a.v. uitwerking evenementenbeleid",  een motie aangenomen (Plaatselijk Belang, VVD, Samen Terschelling, PvdA voor / CDA Tegen) .

De motie kunt u hier terugvinden: motie(externe link)

De griffier is verzocht de Commissaris van de Koning (CdK) van de inhoud van de motie op de hoogte te stellen.