Gemeenteraad test nieuwe opstelling Raadscommissie

De gemeenteraad gaat vanaf 4 juli experimenteren met een nieuwe opstelling. Bij elk onderwerp zit van elke partij één commissielid aan tafel. Vanuit het College schuift de verantwoordelijk wethouder en eventueel één ambtenaar aan. Deze ambtelijk specialist kan dieper ingaan op technische vragen en het raadsvoorstel inhoudelijk toelichten. 

Transparant en efficiënt besluitvormingsproces
De nieuwe opstelling is onderdeel van de constante aandacht die de gemeenteraad heeft om de helderheid en structuur in de besluitvorming te verbeteren. 
Hierdoor zijn nieuwe aanpassingen en experimenten in de toekomst mogelijk. Wij houden u hiervan via facebook en de website op de hoogte.

Nieuwsgierig naar de nieuwe opstelling?
U bent van harte uitgenodigd een vergadering bij te wonen in het gemeentehuis of digitaal. Klik hier voor de vergaderplanning.