Wat is het?

In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u klaar bent met het bouwwerk en dat u het wilt gebruiken.
  • Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
  • Doe de melding schriftelijk. Zo kunt u laten zien dat u zich aan uw meldingsplicht hebt gehouden.

Direct regelen

Wij werken samen met de gemeente Harlingen op het gebied van vergunningverlening. U kunt uw aanvraag via www.omgevingsloket.nl(externe link) indienen. Voor informatie over lopende aanvragen en vergunningen kunt u bellen met de gemeente 0562-446244 of mailen naar omgevingsvergunning@terschelling.nl