Wat is het?

In een omgevingsvergunning voor bouwen staan regels waaraan u zich moet houden. Als u klaar bent met de werkzaamheden, dan meldt u dit bij de gemeente. De gemeente bekijkt dan of u gebouwd hebt volgens de regels in de vergunning.

Als u volgens de regels gebouwd hebt, dan mag u het bouwwerk gaan gebruiken.

Wat moet ik doen?

  • U meldt bij de gemeente dat u klaar bent met het bouwwerk en dat u het wilt gebruiken.
  • Doe dit uiterlijk op de eerste werkdag nadat u klaar bent met de werkzaamheden.
  • Doe de melding schriftelijk. Zo kunt u laten zien dat u zich aan uw meldingsplicht hebt gehouden.

Direct regelen

De FUMO voert namens de gemeente alle omgevingsvergunningstaken uit en meldingen in het kader van het activiteitenbesluit milieubeheer alsmede de toezichttaken. Bel voor een afspraak de FUMO: 0566-750300 of de gemeente Terschelling: 0562-446244.

Website FUMO(externe link)