Grof huisvuil

Wat is het?

Grofvuil is huishoudelijk afval dat te groot en te zwaar is om in een huisvuilzak of -container aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan oude meubels of vloerbedekking. U kunt uw grofvuil afgeven bij de milieustraat aan de Nieuwe Dijk te West-Terschelling. Sinds 1 mei 2013 kunt het grofvuil niet meer laten ophalen bij u thuis.

Alle afvaltaken en het beheer van de milieustraat aan de Nieuwe Dijk te West-Terschelling worden uitbesteed aan Omrin. Voor alle taken kunt u contact opnemen met het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin: 0900 - 210 0 215.

Wat moet ik doen?

  • De gemeente bepaalt hoe laat en waar u het grofvuil buiten mag zetten. Zo gaat het grofvuil niet zwerven en veroorzaakt het geen overlast;
  • Scheid het grofvuil en maak er pakketjes van;
  • U kunt uw grofvuil ook afgeven bij het verzamelpunt van de gemeente (afvalinzamelstation of milieustraat).

Bedrijven en grofvuil

Wanneer u een bedrijf hebt en grofvuil wilt laten ophalen, kiest u een erkend bedrijf uit de landelijke VIHB-lijst van de Nationale en Internationale Wegvervoer Organisatie (NIWO). De gemeente is niet verantwoordelijk voor de inzameling van bedrijfsafval, omdat er grote verschillen zijn tussen de soort en hoeveelheid van het afval van bedrijven.

Door uw bedrijfsafval op te laten halen door een erkend bedrijf uit de landelijke VIHB-lijst, zorgt u ervoor dat u zich houdt aan de milieueisen voor de opslag en afvoer van bedrijfsafval. Wat deze eisen zijn, hangt af van het soort afval dat u inlevert en de hoeveelheid.