Toeristenbelasting Terschelling

 • Wat is het?

  De gemeente Terschelling heft toeristenbelasting van degene die binnen de gemeentegrenzen verblijft, maar die niet is ingeschreven als ingezetene in de gemeente.

  De toeristenbelasting wordt geheven:

  • voor de eerste dag (zonder overnachting): inbegrepen in het bootkaartje van de boten van Rederij Doeksen;
  • voor de overnachtingen: u betaalt toeristenbelasting aan uw logiesverstrekker
  • in de havens binnen de gemeente Terschelling (dag van aankomst en de (aansluitende) overnachtingen).
 • Direct regelen Terschelling

  2022: De gemeenteraad heeft op 10-11-2021 het tarief voor 2022 vastgesteld op € 1,82 per persoon per overnachting van 4 jaar en ouder. Het tarief voor de dag van aankomst is vastgesteld op € 1,82 per persoon van 12 jaar en ouder.

  Informatie toeristenbelasting 2022

  Toelichting bij het aangiftebiljet toeristenbelasting

  Aangiftebiljet logiescapaciteit toeristenbelasting

  Elektronisch bezwaar maken tegen de toeristenbelasting

  U kunt uw bezwaar alleen schriftelijk, per fax of via DigiD indienen. Een e-mail sturen voldoet niet aan de vereisten.

 • Hoe werkt het?

  De eerste dag, zonder overnachting, wordt via het bootkaartje geheven. Ook als u met een (eigen) schip, chartervaart, watertaxi of op andere wijze aankomt op Terschelling bent u toeristenbelasting verschuldigd voor de eerste dag. Voor deze eerste dag wordt geen teruggave verleend.

  Indien u voor vrijstelling van toeristenbelasting in aanmerking komt (bijvoorbeeld voor werkbezoek naar het eiland) dan zal de logiesverstrekker u geen toeristenbelasting in rekening brengen. Dit moet u wel vooraf aan de logiesverstrekker melden. De gemeente speelt geen rol bij de teruggave van toeristenbelasting.

 • Wat moet ik doen?

  De belasting wordt geheven over het aantal overnachtingen. De gemeente legt de logiesverstrekker een aanslag toeristenbelasting op en deze heeft het recht de belasting door te berekenen aan zijn gasten. Dit bedrag mag niet hoger (maar wel lager) zijn dan het tarief wat de gemeente hem/haar in rekening brengt.

 • Meer informatie

  Wat doet de gemeente met de ontvangen toeristenbelasting?

  De invloed van het toerisme op Terschelling is groot. Dit blijkt onder andere uit het aantal overnachtingen. Wist u dat er op Terschelling meer overnachtingen van toeristen plaatsvinden dan van de inwoners van het eiland zelf?

  Terschelling heeft veel voorzieningen voor toeristen, zoals de fiets- en wandelpaden, de bewaakte stranden, het zwembad, de bibliotheek en de musea. Door de vele toeristen hebben de wegen en fietspaden extra onderhoud nodig. Ook worden vanuit de toeristenbelasting verschillende activiteiten gesubsidieerd, zoals de VVV, het Oerolfestival, en de Terschellinger Filmdagen. Uit de toeristenbelasting worden ook zaken betaald die op een toeristeneiland extra kosten met zich meebrengen. U kunt hierbij denken aan de brandweer en rampenbestrijding, het opruimen van zwerfvuil en vandalismebestrijding.

  Voor bovenstaande is veel geld nodig. Daarom wordt er door de gemeente toeristenbelasting geheven; op deze manier betalen de toeristen mee en komen de kosten niet alleen voor rekening van de eilanders. Hierdoor kan Terschelling een voorzieningenniveau aanbieden en onderhouden dat hoger is dan in vergelijkbare gebieden met 4.900 inwoners elders in Nederland. De betaalde toeristenbelasting komt direct dan wel indirect ten goede aan de gasten. Als er geld overblijft, wordt dit gestort in de reserve Recreatie. Dit is een spaarpot waar toekomstige recreatieve projecten uit kunnen worden betaald.

  Op Terschelling en Vlieland wordt de toeristenbelasting geïnd via de rederij én via de logiesverstrekker. De rederij int de belasting voor de eerste dag van uw verblijf en de logiesverstrekker voor de volgende dagen. Op deze manier betalen gasten die één dag op het eiland verblijven ook mee aan de voorzieningen. Dus iemand die 4 dagen (3 nachten) op het eiland verblijft, betaalt de eerste dag via het bootkaartje en de volgende drie dagen via de rekening van de logiesverstrekker.

  Komt u met uw eigen jacht in de jachthaven of met de chartervaart / watertaxi in de gemeentelijke haven, dan is de eigenaar en/of schipper toeristenbelasting verschuldigd voor de eerste dag van uw verblijf en vervolgens voor de nacht.