IMF-subsidie voor Dorpshuis Ons Huis van West-Terschelling

In de eerste openstellingsperiode van 2024 heeft de provincie Fryslân via het Iepen Mienskipsfûns (IMF) subsidie toegekend aan zeven initiatieven in de regio Waddeneilanden. In totaal wordt er een bedrag van circa €110.000,- geïnvesteerd in projecten die de leefbaarheid op de eilanden bevorderen. Eén van de gehonoreerde projecten is de renovatie van Dorpshuis Ons Huis van West-Terschelling.

Het dorpshuis van de buitenkant op West-Terschelling

Met de aangevraagde subsidie wordt de inrichting van het dorpshuis verbeterd en wordt de uit cultuurhistorisch oogpunt waardevolle voorgevel van het gebouw in oude staat hersteld.

Dorpshuis Ons Huis is een belangrijke ontmoetingsplek voor de inwoners van Terschelling en het verenigingsleven van West-Terschelling. Ook worden er op toeristen gerichte activiteiten georganiseerd. Bij de renovatie zijn diverse vrijwilligers betrokken. De renovatie wordt door het bestuur aangegrepen om het aantal leden/donateurs te verhogen.

Het project maakt het dorpshuis klaar om ook in de toekomst het bruisende centrum voor het verenigingsleven op West-Terschelling te blijven.

Totale investering: €93.462,-      
Bijdrage uit het Iepen Mienskipsfûns €28.000,-

Iepen Mienskipsfûns subsidie

Vanaf 23 september 2024 kunnen inwoners van Fryslân weer subsidie aanvragen voor IMF-projecten. Kijk voor meer informatie over IMF en het aanvragen van subsidie op www.streekwurk.frl/IMF