De Gemeenteraad heeft tijdens het Openbaar Debat over de Concessie Waddenveren aangegeven dat er op de website informatie zou komen over hoe u bij het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat kunt reageren op de concept Nota van Uitgangspunten en aandachtspunten kunt aandragen voor het Programma van Eisen. Hieronder kunt u deze informatie vinden.

De gemeenteraad hecht  veel waarde aan de input van eilanders bij de voorbereiding van nieuwe concessies. 

Hieronder een doorverwijzing naar de website van het Ministerie van Infrastructuur en  waar u kunt reageren op de concept Nota van Uitgangspunten en aandachtspunten aandragen voor het Programma van Eisen