Wat is het?

Meestal mag u alleen kamperen op kampeerterreinen. Wildkamperen is kamperen op een andere plek dan een camping of kampeerterrein. Om de natuur te beschermen, is dit verboden.

Als u op een andere plek wilt kamperen, heeft u een ontheffing nodig van de gemeente.

Hoe werkt het?

De gemeente bepaalt of u ontheffing krijgt. De gemeente kan weigeren een ontheffing te geven om de volgende redenen:

  • bescherming van de natuur, openbare orde, rust en veiligheid.

Er wordt enkel ontheffing verleend aan groepen uitgaande van een vereniging of andere organisatie met een doelstelling van sociale, educatieve of wetenschappelijke aard, gedurende een in de ontheffing aangegeven korte, aaneengesloten periode.

Wat moet ik doen?

Een ontheffing voor wild kamperen vraagt u aan bij de gemeente.

Wat heb ik nodig?

Uw geldige identiteitsbewijs.

Hoe lang duurt het?

U ontvangt binnen 8 weken bericht of u de ontheffing krijgt.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen 6 weken bezwaar maken.