Op de website van Wetterskip Fryslân vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de waterschapsverkiezing. Op de website van Provinsje Fryslân vindt u informatie over de politieke partijen en kandidaten die meedoen aan de Provinciale Statenverkiezing.

Uiterlijk 13 maart wordt de kandidatenlijst huis aan huis bezorgd.