Gemeenten en de provincie zetten zich samen met winkeliers in voor aantrekkelijke binnensteden, dorpscentra en een compleet winkelaanbod. Om dit zo goed mogelijk te doen, is periodiek onderzoek naar koopgedrag van groot belang. 

Onderzoek naar koopgedrag in de provincie Fryslân

In maart start in de provincie Fryslân daarom een onderzoek. Dat onderzoek brengt in beeld waar inwoners boodschappen doen, winkelen en doelgerichte aankopen doen, horeca bezoeken en hoe tevreden ze zijn over de verschillende voorzieningen. Deze informatie brengt het functioneren en de aantrekkelijkheid van winkelgebieden in beeld en helpt daarmee gemeenten en de provincie bij het versterken en verbeteren van winkel- en horecavoorzieningen.

Het onderzoek wordt uitgevoerd op verzoek van de provincie Fryslân.  Ook de gemeente Terschelling neemt deel aan het onderzoek, dat gezamenlijk wordt uitgevoerd door de onderzoeksbureaus Ipsos I&O en BRDG Advies. In 2017 is er voor het laatst een koopstromenonderzoek uitgevoerd in de provincie.

Deelnemers gezocht

In de laatste week van maart start het veldwerk. In deze periode worden ook inwoners uit gemeente Terschelling uitgenodigd voor deelname aan het onderzoek. Zij ontvangen namens de provincie een schriftelijke uitnodiging in de brievenbus. De huishoudens zijn willekeurig geselecteerd. Deelnemen kan door online een vragenlijst in te vullen. Inwoners die geen brief krijgen, maar wel graag willen meedoen kunnen de vragenlijst invullen via startvragenlijst.nl/koopgedrag(externe link) 

Onder alle deelnemers van het onderzoek worden 20 cadeaukaarten van €25,- verloot.

Privacy gewaarborgd

De privacy van deelnemers is gewaarborgd in overeenstemming met de privacywetgeving (AVG). Antwoorden van deelnemers zijn niet gekoppeld aan hun woonadres en worden uitsluitend gebruikt voor het Koopstromenonderzoek 2024.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek is er de website koopstromen.nl(externe link). Daar staat onder andere een kort filmpje met uitleg over het onderzoek. Mailen kan naar info@koopstromen.nl.