Kwijtschelding aanvragen

Wat is het?

Bent u niet in staat om de gemeentelijke belastingen te betalen? Dan kunt u vragen om kwijtschelding. De gemeente kan u volledige of gedeeltelijke kwijtschelding verlenen. Ook is het mogelijk dat u voor sommige gemeentelijke belastingen vrijstelling krijgt, maar andere gemeentelijke belastingen wel moet betalen.

Hoe werkt het?

Wanneer u in aanmerking denkt te komen voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen, kunt u hiervoor binnen twee maanden na dagtekening van de aanslag een aanvraag doen. De gemeente heeft deze werkzaamheden uitbesteed aan het Noordelijk Belastingkantoor. U vraagt dan tegelijk kwijtschelding aan voor de waterschap belastingen. Informatie over de aanvraag van de kwijtschelding kunt u vinden op de website van het Noordelijk Belastingkantoor.

Of u voor kwijtschelding in aanmerking komt, hangt af van uw financiële situatie en of u alleen of samenwoont. Bij de toets van uw aanvraag om kwijtschelding worden wettelijke normbedragen gebruikt.

Onder de kwijtscheldingsregeling vallen het gebruikersdeel van de onroerende zaakbelastingen, de rioolrechten en de afvalstoffenheffing.