De inrichting en het gebruik van ons landschap, evenals de uitstraling van de bebouwing, hebben invloed op de manier waarop we onze omgeving ervaren. Hoe ervaar jij jouw omgeving?

Jouw mening telt

Hoe zie je de dorpen, gebouwen en het groen van Terschelling nu en in de toekomst voor je? Welke gebieden, gebouwen en dorpen vind je mooi en wat wil je behouden? En hoe ervaar jij het Terschellinger landschap? Gemeente Terschelling nodigt iedereen die op het eiland woont, werkt, of graag op vakantie komt, uit om hierover mee te denken. Je hebt tot 25 februari de tijd om de vragenlijst in te vullen.

Vul de vragenlijst in(externe link)

Nota Ruimtelijke Kwaliteit: de beleving van Terschelling

De resultaten van de enquête kan gemeente Terschelling gebruiken bij het opstellen van de Nota Ruimtelijke Kwaliteit. Ruimtelijke kwaliteit gaat over hoe goed en prettig we de omgeving om ons heen gebruiken en ervaren. Nu én in de toekomst. Denk hierbij aan aspecten zoals cultureel erfgoed, de uitstraling van gebouwen, de opzet van dorpen en de kwaliteit van natuur en landschap.

De toekomstige Nota Ruimtelijke Kwaliteit voor Terschelling heeft als doel om deze kwaliteit te behouden en te versterken. In deze nota worden richtlijnen en regels vastgelegd over hoe we samen met de openbare ruimte en de gebouwde omgeving omgaan.

Denk mee!

Ruimtelijke kwaliteit is een onderwerp waarbij we het belangrijk vinden dat inwoners actief meedenken. We willen graag weten wat voor jou belangrijk is en wat jij vindt van de omgeving.

Vul de vragenlijst in(externe link)

Het invullen van de enquête is anoniem en kost ongeveer 15 tot 30 minuten. De enquête kan tot 25 februari worden ingevuld. Alvast bedankt voor je deelname!