Wat is het?

Als een omgevingsvergunning gaat gelden voor een ander dan de aanvrager of vergunninghouder, dan moet de vergunninghouder dit minimaal een maand voor aanvang van de werkzaamheden melden aan de gemeente.