Melding woon- en leefomgeving

Wat is het?

De openbare ruimte bestaat uit plekken die voor iedereen toegankelijk zijn. Denk aan wegen, speeltuinen of sportvelden. Het is belangrijk dat deze plekken veilig en netjes zijn.

Ziet u iets dat stuk is of opgeruimd moet worden? Dan doet u een melding hiervan bij de gemeente. De gemeente probeert er dan zo snel mogelijk iets aan te doen.

Hoe werkt het?

U kunt de volgende zaken melden als deze eigendom zijn van de gemeente:

 • losse stoeptegel
 • gat in de weg
 • kapotte straatverlichting (indien mogelijk, graag mastnummer toevoegen)
 • schade aan lantaarnpalen of verkeersborden
 • achterstallig onderhoud aan openbaar groen, zoals onkruid
 • afgewaaide takken, omgewaaide bomen
 • vernield groen
 • zwerfvuil
 • overvolle afvalbakken - hiervoor kunt u contact opnemen met het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin: 0900 - 210 0215
 • dode dieren langs de weg of in het water
 • stankoverlast
 • achtergelaten fietsen of auto’s
 • onveilige verkeerssituatie
 • aanleg en onderhoud van speelplekken
 • kapotte of onveilige speeltoestellen
 • hinder van ongedierte

Wat moet ik doen?

U geeft uw melding door aan de gemeente via de knop 'online melden'. Omschrijf duidelijk waar de melding over gaat. Geef ook aan op welke plek er iets moet gebeuren.

Het spoednummer van de gemeente Terschelling is: 06 54311641. Dit nummer alleen gebruiken in noodgevallen buiten kantoortijden.

Hoe lang duurt het?

De gemeente neemt binnen 5 werkdagen contact met u op over de afhandeling van uw melding.