De huidige bestuurscrisis leidt tot een onbestuurbare situatie: daar is de hele gemeenteraad het mee eens. Ze stemden daarom gisteren tijdens de raadsvergadering unaniem in met de motie vreemd. Ook de burgemeester en beide wethouders sloten zich bij de motie aan. Alle partijen willen het vertrouwen herstellen. 

In de motie staat onder andere dat de raad opnieuw met elkaar in gesprek gaat. De gesprekken worden bij voorkeur geleid door Pauline Krikke, die eerder ook betrokken was. Zowel het college als de gemeenteraad gaan aan de slag met mediation. De burgemeester verstevigt haar positie met een coach. Tussentijds moet regelmatig geëvalueerd worden over hoe het gaat. De volledige motie leest u hier: https://terschelling.bestuurlijkeinformatie.nl/Reports/Document/9b345397-bbff-4c40-b1b9-bd1c5077aed0?documentId=5fd81491-e0d0-4dec-aefe-efd5163d9b28(externe link)

Eind november wordt in een openbaar debat besproken wat de uitkomsten zijn van de verschillende trajecten.