In de raadsvergadering van 8 november 2023 heeft de gemeenteraad besloten  

te benoemen tot fractievertegenwoordigers namens de fracties van:

PvdA; mw. N.E. Mier en namens Samen Terschelling; Dhr. M. Schellenberg.