Gemeente Terschelling, het sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland en huurdersvereniging De Bewonersraad ondertekenen de prestatieafspraken 2023. In deze afspraken leggen de drie partijen vast hoe de sociale huurwoningvoorraad op Terschelling zich ontwikkelt en wat daar in het komende jaar voor nodig is.

Nieuwbouw

Woningbouw is een speerpunt voor gemeente Terschelling. Er is een tekort aan betaalbare woningen. Daarom worden er de komende jaren in ieder geval 50 huurwoningen gebouwd op het eiland. De eerste 19 woningen op het voormalige Klu-terrein in West-Terschelling worden in 2023 opgeleverd door woonFriesland. Met de bouw van deze 16 appartementen en 3 woningen is een investering van ruim € 5 miljoen gemoeid. Gemeente en WoonFriesland studeren samen op meer nieuwbouwplannen. Daar zijn een aantal locaties voor in beeld.

Duurzaamheid

In de komende 2 jaar worden alle bestaande huurwoningen op minimaal energielabel B gebracht. In 2023 investeert WoonFriesland ruim € 4 miljoen in de verbetering van die woningen. Dit komt de kwaliteit en vooral de betaalbaarheid van energielasten voor de bewoners ten goede. 

Betaalbaar en toegankelijk voor veel eilanders

Koopwoningen zijn voor veel eilanders financieel onbereikbaar. Een andere afspraak  is daarom dat er geen inkomensgrens geldt. Hiermee kunnen woningzoekenden worden gehuisvest die normaal gesproken teveel verdienen voor een sociale huurwoning, maar ook geen woning kunnen kopen. Wethouder van Essen: “Ik ben blij dat er voor de toewijzing geen inkomensgrens geldt waardoor ook woningzoekenden met een hoger inkomen in aanmerking kunnen komen voor een huurwoning.”

Een veelheid aan ontwikkelingen

De afspraken gaan over een groot aantal onderwerpen. In 2023 wordt ook de gemeentelijke woonvisie bijgewerkt, er intensief samen opgetrokken bij schuldenproblematiek, slim omgegaan met voor gezondheidszorg aangepaste woningen en gewerkt aan leefbare straten en buurten.