Dames en heren, goedenavond.

Namens gemeenteraad en college heet ik u hartelijk welkom op deze nieuwsjaarsreceptie. Fijn dat u er bent.

En om direct maar van start te gaan: ik wens u allen een gelukkig en gezond 2023 toe.

En wat hebben we een bijzondere jaren achter de rug. Ik realiseerde me dat dit al mijn derde jaarwisseling was op Terschelling, echter het eerste jaar dat er nieuwjaarsrecepties worden gehouden. Vorig jaar januari zaten we nog midden in de Coronamaatregelen. Wat hebben we toch veel plezier en ontmoetingen moeten missen. Maar goed, het leven gaat door en menigeen heeft de draad weer opgepakt.

Het jaar 2022 was een zwaar jaar voor onze hulpdiensten. Drie ernstige ongelukken op het water, met de Wilhelmina, de Risico en de aanvaring tussen de sneldienst en de watertaxi. Bij al deze ongelukken waren er dodelijke slachtoffers en nog steeds is de 12-jarige Riemer spoorloos. Ik weet niet hoe het u vergaat, maar er is, naast onze kinderen en kleinkinderen, geen kind waar ik zo vaak aan denk dan aan deze jongen.

Waar ik wel heel trots op ben, is dat onze hulpdiensten, vrijwillige of commerciële organisaties, als het er om spant, schouder aan schouder staan. Fantastisch.

En als men uitrukt dan horen en zien we dat meestal wel, maar weet u, de momenten dat er geen calamiteiten zijn maar de mensen wel paraat staan zien we niet.  Ik zag het oudejaarsnacht: gezellig aan de oliebollen, maar stand-by voor het geval het nodig is. Terschelling mag trots zijn op deze mensen.

Ook hebben we nieuwe inwoners uit Oekraïne kunnen verwelkomen. Terschellingers staken de handen uit de mouwen en in korte tijd was de opvang geregeld.

Politiek was 2022 het jaar van de verandering. Het eerste kwartaal stond in het teken van de verkiezingscampagnes, half maart waren de gemeenteraadsverkiezingen. Het tweede kwartaal stond in het teken van het vormen van een coalitie, een coalitieprogramma en een college. Ook dat is gelukt. Derde kwartaal was voor enkelen wennen aan een nieuwe rol en het vierde kwartaal zijn er al heel wat besluiten genomen. Het is goed op stoom gekomen. Ik wil tevens benoemen dat er eind september een interpellatiedebat is geweest, daar is een onderzoek naar ons reilen en zeilen uit voort gekomen, het rapport komt binnenkort beschikbaar en zal eind deze maand, openbaar, behandeld worden. En daar ben ik blij mee.

Een mooi bruggetje naar het vooruit kijken:

Een groot project, waar, voor de gemeente, de wethouder gezondheid mee is belast is: Helder Terschelling. Met 15 partners samenwerken aan het beperken van alcohol en drugs. Belangrijk, voor jong en oud. Onze gemeente doet dit jaar ook mee aan Dry January, dus deze avond is alcoholvrij. Niet naar huis lopen, geef het een kans. Onze catering doet verschrikkelijk zijn/haar best.

Als ik dan verder vooruit kijk, bijvoorbeeld 10 jaar, dan vraag ik me af wat voor eiland we dan zullen zijn. Terschelling en haar inwoners en ondernemers gaan me aan het hart. En weet u, ik ken niemand die actief is in de politiek die er anders over denkt. Maar we moeten het wel oppakken. We hebben een visie liggen, maar die is niet meer zo recent, vandaar mijn oproep aan de politiek: ga werken aan een balans tussen aan de ene kant de leefbaarheid en aan de andere kant de economie.

We werken als 5 Waddeneilanden intensief samen. Recent is ons 5 miljoen toegekend, zodat we betaalbare woningen kunnen bouwen, 200 verdeeld over 5 eilanden, waarvan tweederde een huur heeft van maximaal €1000 per maand of een koopgrens van €355.000.

Daarnaast hebben we een regiodeal aangevraagd voor de Wadden, bedrag van 15.5 miljoen. Volgende week ga ik, als voorzitter van het samenwerkingsverband, samen met de wethouder EZ, naar Den Haag om oa te lobbyen voor die regiodeal. We gaan ons best doen.

Mensen, ik kan nog wel een uur doorpraten. Maar als ik zelf ergens een hekel aan heb, dan is het aan mensen die vooral graag zichzelf willen horen.

Ik wil afsluiten met een paar wijze woorden. Want of het nu de tijdgeest is, of het veroorzaakt is door Corona, geen idee, maar de lontjes worden korter, de tenen worden langer, het taalgebruik en de omgangsvormen verruwen. En waarom? Waarom is er een steeds verdergaande polarisatie? Waarom kunnen we niet gewoon van mening verschillen zonder elkaar uit te maken voor lelijke dingen?

Socrates, een Griekse wijsgeer, vertelde het volgende verhaal:

Er kwam een mens naar hem toe en die zei: "luister, ik ga je nu vertellen dat die en die persoon…."

En Socrates zei: "mijn waarde, heb je dit bericht door de drie zeven gehaald?"

"Uuuhhhh, drie zeven?"

En Socrates zei:

"De eerste zeef is die van de waarheid. Weet je zeker dat het waar is wat je me wilt vertellen?

De tweede zeef is die van het goede. Weet je zeker dat je me iets goeds wilt vertellen?

De derde zeef is die van de noodzaak. Weet je zeker dat het noodzakelijk is dat je me dit vertelt?"

Ik wens u drie zeven, maar ook dat de mensen die op uw pad komen over deze drie zeven beschikken.

Gelukkig nieuwjaar !