Grote oefening op Terschelling

Op 30 september vindt er een grootschalige hulpverleningsoefening op Terschelling plaats. Veiligheidsregio Fryslân organiseert deze oefening samen met andere crisispartners. 

Kaart Terschelling met oefening vermeld

Over de oefening

Aan de oefening werken verschillende crisispartners en hulpdiensten mee. Zij oefenen hun samenwerking door een incident na te spelen. Dat betekent dat er bijvoorbeeld bij het scenario ‘grote brand’ geen échte brand is. Ruim 175 hulpverleners en vrijwilligers doen mee aan de oefening.

Wat merkt u van de oefening?

De oefening wordt op verschillende plaatsen op Terschelling gehouden. Tijdens de oefening zijn er verschillende hulpverleningsvoertuigen zichtbaar en hoorbaar op het eiland.

Daarnaast zijn de volgende locaties op vrijdag 30 september afgesloten:

  • Het Duinmeertje van Hee (van 13.00 tpt 16.00 uur)
  • De KNRM-strandovergang bij Paal 8 (van 13.00 tot 16.00 uur)
  • De parkeerplaats bij Paal 8 (van 6.00 tot 16.00 uur) 

Omwonenden zijn geïnformeerd met een brief.

Waarom wordt deze oefening gehouden?

Om goed voorbereid te zijn op een crisis, oefent Veiligheidsregio Fryslân elk jaar een scenario. Dankzij deze oefeningen weten de hulpdiensten en crisisfunctionarissen wat er nodig is als er echt een crisis plaatsvindt.

Wie doen mee aan de oefening?

Aan de oefening op Terschelling doen verschillende organisaties mee, zoals Brandweer Fryslân, Politie Noord-Nederland, Meldkamer Noord-Nederland, Gemeente Terschelling, de Regionale Ambulancevoorziening Fryslân en Defensie. Veiligheidsregio Fryslân coördineert de grootschalige oefening.

Heeft u vragen over de oefening?

Dan kunt u bellen met 0562 446 244. Meer informatie over de Friese crisisorganisatie is te vinden op de website van Veiligheidsregio Fryslân.