Wat is het?

Voor bepaalde werkzaamheden aan of om uw huis of bedrijfspand hebt u een omgevingsvergunning nodig. Bijvoorbeeld als u gaat (ver)bouwen, slopen, een alarminstallatie plaatst of een boom wilt kappen. Wij werken samen met de gemeente Harlingen op het gebied van vergunningverlening. 

Wat moet ik doen?

Doe de vergunningscheck om te controleren of u een omgevingsvergunning moet aanvragen of een melding moet doen.

Als particulier kunt u uw aanvraag direct digitaal indienen met uw DigiD inlogcode. U kunt het formulier ook downloaden en uitprinten. U stuurt het dan per post naar de gemeente. Als bedrijf kunt u de aanvraag alleen digitaal indienen. Hiervoor heeft u eHerkenning nodig. Overleg bij twijfel altijd eerst met de gemeente. 

Een vooroverleg

Heeft u een plan of wens en bent u benieuwd of deze haalbaar is? We raden u aan om de gemeente al in een vroeg stadium mee te nemen in uw plannen. U kunt de haalbaarheid van uw plannen laten toetsen door middel van een vooroverleg. 

Voor informatie over lopende aanvragen en vergunningen kunt u bellen met de gemeente 0562-446244 of mailen naar omgevingsvergunning@terschelling.nl

Hoe vraag ik een omgevingsvergunning aan?

 • Vul het aanvraagformulier volledig in;
 • Stuur het met de benodigde documenten digitaal of per post naar de gemeente;
 • U krijgt een ontvangstbevestiging van de gemeente;
 • Is uw aanvraag niet compleet dan krijgt u hierover bericht van de gemeente. Vul de aanvraag dan alsnog volledig in. Doet u dit niet dan behandelt de gemeente uw aanvraag niet;
 • Binnen 8 weken na ontvangst beslist de gemeente of u de vergunning krijgt.

Bij ingewikkelde aanvragen gaat het anders. De gemeente legt dan het ontwerpbesluit over de omgevingsvergunning voor 6 weken ter inzage. Iedereen kan het besluit bekijken en hierop reageren. Heeft de gemeente na de inzageperiode het besluit genomen? Dan kunnen belanghebbenden binnen 6 weken in beroep gaan bij de rechtbank. U bent in ieder geval belanghebbende als u op tijd hebt gereageerd op het ontwerpbesluit.

Bezwaar maken

Bent u het niet eens met de beslissing op uw vergunningaanvraag? Dan kunt u bezwaar maken bij de gemeente. Doe dit binnen 6 weken na de bekendmaking van het besluit. Daarna kunt u eventueel nog in beroep gaan bij de rechter.

Hoe werkt het?

Of u een omgevingsvergunning nodig hebt, hangt af van wat u gaat (ver)bouwen. U hebt bijvoorbeeld altijd een omgevingsvergunning nodig als gaat bouwen of verbouwen aan een monument en als er sprake is van asbest. Voorbeelden van activiteiten waarbij u misschien een omgevingsvergunning nodig hebt zijn:

 • Het bouwen of verbouwen van een bouwwerk (zoals een huis);
 • Het verwijderen van asbest uit een woning;
 • Het slopen van een bouwwerk in beschermd stads- of dorpsgezicht;
 • Het veranderen van een gemeentelijk of provinciaal monument, of het verbouwen of slopen van een monument;
 • Het aanleggen van een weg;
 • Het maken van een uitweg (of uitrit) op de gemeentelijke of provinciale weg;
 • Het aanbrengen van een alarminstallatie aan een onroerende zaak (zoals een fabriek, kantoor of huis);
 • Het maken en aanbrengen van reclame (zoals een reclamebord) of dit als eigenaar toestaan;
 • Het plaatsen van een antenne of schotelantenne;
 • Het kappen van een boom of vellen van een houtopstand;
 • Het oprichten of veranderen van een bedrijf;
 • Gebruik van een perceel in afwijking van het bestemmingsplan. 

In andere gevallen is een melding voldoende.

Wat moet ik meenemen?

Het hangt af van uw bouwplan welke documenten en gegevens u nodig hebt. De gemeente kan nog om aanvullende informatie vragen. Zorg ervoor dat u tekeningen meestuurt die de huidige situatie én nieuwe situatie tonen. Stuur één of meer van de volgende gegevens:

 • Constructieberekening of constructieve tekening;
 • Plattegronden van de verdiepingen van het bouwwerk (schaal 1:100);
 • Situatietekening (schaal 1:1000 tot 1:1500);
 • Tekening van de gevelaanzichten (schaal 1:100);
 • Dwarsdoorsneden en lengtedoorsneden (schaal 1:100);
 • Details over het uiterlijk van het bouwwerk.