Waar willen we samen naar toe met ons eiland? De gemeente is bezig om de omgevingsvisie te ontwikkelen. Dat doen we samen met de eilanders.

Denk mee over de toekomst van Terschelling

Hoe ziet Terschelling er over 25 jaar uit? In twee verschillende rondes van bijeenkomsten en een online enquête hebben inwoners mee kunnen praten over de toekomst van het eiland.

Op dit moment worden de uitkomsten van de Denk mee ateliers in ronde twee verzameld en geanalyseerd. Daarnaast organiseren we nog meedenklessen voor jongeren op het eiland en zetten we onder jonge Terschellingers een vragenlijst uit. Dit vormt samen met de uitkomsten van de eerste ronde de basis voor de Omgevingsvisie die we in de eerste helft van 2024 gaan schrijven.

Vlak voor de zomer in 2024 organiseren we een bijeenkomst waarin we jullie het resultaat presenteren. Je hebt dan de mogelijkheid om te reageren op de concept Omgevingsvisie.

Wat is de omgevingsvisie?

Alle gemeenten in Nederland moeten een omgevingsvisie opstellen. Dit is een lange termijn plan waarin we beschrijven hoe we omgaan met de leefomgeving. Waar mag worden gebouwd? En welke natuur willen we absoluut behouden? Welk erfgoed willen we beschermen? En hoe kijken we aan tegen de voorzieningen en infrastructuur die we op het eiland hebben? Alle onderwerpen die betrekking hebben op de leefomgeving komen in de omgevingsvisie aan bod en worden in samenhang met elkaar bekeken.