Wat is het?

Mantelzorgers zorgen langdurig en onbetaald voor een familielid of bekende die hulp nodig heeft. Meestal gaat het om zorg voor personen met een langdurige ziekte, een beperking of een hoge leeftijd.

Als u voor iemand anders zorgt dan kunt u vragen of u geholpen en begeleid kunt worden bij het uitvoeren van deze zware taak.

Direct regelen

Verdient uw mantelzorger een compliment?

Dan kunt u bij de gemeente een Pluim van € 25,- euro aanvragen!

Het compliment is bedoeld voor iemand uit uw omgeving die u langdurig en onbetaald verzorgt, omdat u een chronische ziekte of handicap heeft of hulpbehoevend bent. U kunt voor maximaal 5 mantelzorgers een Pluim aanvragen.

De gemeente waardeert het erg dat er mantelzorgers zijn die u bijstaan in het zelfstandig kunnen wonen. U kunt zelf als degene die de zorg ontvangt het beste beoordelen wie in uw ogen een Puim verdient. En u mag die Pluim dan ook zelf aan uw mantelzorger schenken, bijvoorbeeld als kerstgeschenk. De mantelzorger vraagt dus niet aan, u vraagt aan als ontvanger van de mantelzorg.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met het Eilandteam, tel. 446 244, eilandteam@terschelling.nl

Hoe werkt het?

Mantelzorgers zijn onmisbaar voor de samenleving. Met hulp van mantelzorgers kan iedereen zo lang mogelijk meedoen in de maatschappij.

De gemeente bepaalt welke ondersteuning mantelzorgers kunnen krijgen.

Extra informatie

Soms wilt of moet u uw mantelzorgtaken even overdragen aan een ander. U heeft tijd voor uzelf nodig. Bijvoorbeeld voor ontspanning, om bij te tanken of tijd voor andere gezinsleden. Dit wordt respijtzorg genoemd. U kunt daar een beroep op doen.

Respijtzorg

Respijtzorg is het tijdelijk volledig overnemen van de zorgtaken van een mantelzorger, Dit wordt ook wel vervangende zorg genoemd. De hulp kan voor een enkele keer zijn, maar ook structureel, bijvoorbeeld een dagdeel per week of een weekend per maand.

  • Het kan gaan om opvang buitenshuis, zoals dagopvang, verblijf in een logeerhuis of in een time-outvoorziening.
  • Ook kan er iemand bij de zorgvrager thuis komen, als deze graag in zijn vertrouwde omgeving blijft.
  • De respijtzorg kan uitgevoerd worden door een beroepskracht of vrijwilliger.

Wat moet ik doen?

Bij het Wmo-loket van de gemeente kunt u hulp en informatie vragen over wat de gemeente voor u kan doen.

Meer informatie over mantelzorg vindt u bij MantelzorgNL.