Onroerendezaakbelasting (OZB) Terschelling

Wat is het?

U betaalt onroerendezaakbelasting (OZB) als u eigenaar bent van een onroerende zaak. Bijvoorbeeld een woning of bedrijfspand.

U hoeft geen OZB te betalen als u een woning huurt. U betaalt wel OZB als u een bedrijfspand huurt.

Voor niet-woningen met een woongedeelte (b.v. een winkel met een bovenwoning) wordt alleen het niet-woning gedeelte in de aanslag onroerende zaakbelasting Gebruiker niet-woning betrokken. De waarde van het woninggedeelte wordt niet meegerekend voor de onroerende zaakbelasting gebruiker niet-woning.

Hoe werkt het?

 1. De gemeente zendt u jaarlijks een aanslag gemeentelijke belastingen, waarin eveneens de WOZ-waarde van uw pand staat vermeld. Dit is de getaxeerde waarde van uw woning of pand voor het huidige jaar.
 2. Jaarlijks krijgt u een aanslag van de gemeente met daarin de door u te betalen onroerendezaakbelasting.
 3. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het betreffende jaar. Als u 2 januari verhuist, moet u de belasting voor het gehele jaar betalen. Het is gebruikelijk dat de notaris die de overdracht bij verkoop regelt, een verrekening maakt tussen u en de volgende eigenaar.
 4. Bent u het niet eens met de opgelegde onroerendezaakbelasting dan kunt u hiertegen bij de gemeente bezwaar maken (u maakt dan ook bezwaar tegen de getaxeerde waarde, zoals deze in de WOZ beschikking staat vermeld).
 5. De gemeente gaat uit van de situatie van 1 januari van het jaar waarover u belasting betaalt. Dit betekent dat als u op 2 januari de woning verkoopt, u toch de belasting voor het gehele jaar moet betalen. Bij de verkoop verrekent de notaris dit met de koper.

Direct regelen

De OZB belasting wordt geheven over de WOZ waarde die voor uw object is vastgesteld.

De OZB-belasting wordt berekend naar een percentage van de waarde van een onroerende zaak. Zo wordt er duidelijk dat de onroerende zaak belasting slechts over een klein percentage van de waarde van een object geheven wordt. 

De percentages over 2024 zijn vastgesteld op:

OZB Eigenaar woning : 0.088%

OZB Eigenaar niet-woning : 0.375%

OZB Gebruiker niet-woning : 0.295%

U kunt uw bezwaar alleen schriftelijk, per fax of via DigiD indienen. Een e-mail sturen voldoet niet aan de vereisten.

Online bezwaar maken

Meer informatie

Wanneer u schriftelijk uw bezwaar in wilt dienen, moet u de volgende gegevens in uw brief vermelden:

 1. Uw naam en adres.
 2. Het adres van het betreffend (bedrijfs)pand of woning.
 3. De reden van uw bezwaar.
 4. Het nummer van de aanslag/beschikking waartegen u bezwaar maakt.
 5. Uw bezwaarschrift dient te zijn voorzien van een handtekening.
   

Het laten bouwen van een onroerende zaak wordt ook gezien als gebruik van een onroerende zaak. Voor de belastingheffing is het verder niet van belang of u wellicht op een ander adres voor hetzelfde belastingjaar ook een aanslag OZB voor gebruik krijgt opgelegd.

Ook woonwagens/chalets kunnen als onroerende zaak worden aangemerkt, als ze niet of zelden verplaatst worden. Of zij daarom ook OZB-plichtig zijn, verschilt per gemeente.