Wat is het?

Als u tijdelijk de openbare weg wilt stremmen of gedeeltelijk afzetten, dan moet u daarvoor toestemming vragen aan de gemeente. Dit doet u door het aanvragen van een tijdelijke verkeersmaatregel. Vaak is dit het geval bij (bouw)werkzaamheden of werkzaamheden aan het openbare wegennet.

Let op: als u de weg wilt stremmen in het kader van een evenement, dan vraagt u alleen een evenementenvergunning aan. U hoeft dan geen aparte aanvraag voor een tijdelijke verkeersmaatregel meer te doen.

Direct regelen

Online aanvragen

Kosten

  • gratis