Wat is het?

Oud papier wordt éénmaal per maand opgehaald. Voor de data en de wijze waarop u uw oud papier dient aan te bieden verwijzen wij u naar Omrin(externe link). Of download de Afvalapp: Omrin Afvalapp(externe link).

De gemeente heeft alle afvaltaken en het beheer van de milieustraat aan de Nieuwe Dijk te West-Terschelling uitbesteed aan Omrin. Voor alle taken kunt u contact opnemen met het Service Ynformaasje Punt (SYP) van Omrin: 0900 - 210 0 215.