Het parkeren in oud West is al jaren problematisch. Er is te weinig parkeerruimte voor inwoners en er zijn teveel auto’s in de straten. In april 2021 hebben we een enquête uitgezet onder inwoners van het gebied. We hebben samen met ingenieursbureau Sweco een parkeerplan opgesteld. De parkeersituatie in oud West gaat dus veranderen.

Geparkeerde auto's op grasveld

Hoe ziet de nieuwe situatie eruit?

  • Het parkeren op straat in oud West geldt alleen voor inwoners en lokale bedrijven. Inwoners hebben hiervoor een parkeervergunning nodig. We geven maximaal één vergunning per adres uit.
  • Andere gebruikers kunnen parkeren op de parkeerterreinen en de Willem Barentzkade.
  • Kort parkeren kan in het centrum, het veerhaventerrein en de Willem Barentzkade.
  • Lang parkeren kan op het werkhaventerrein.
  • De voorzieningen in het centrum zijn goed bereikbaar in de nieuwe situatie.

Samen met bewoners

De mogelijke oplossingen voor het parkeerprobleem kwamen samen met de inwoners en ondernemers van Oud West tot stand. In april 2021 verspreidden we een enquête onder ruim 600 adressen, waarin we u vroegen naar uw mening. De uitkomsten hiervan bespraken we met een klankbordgroep en de nieuwe gemeenteraad. De gemeenteraad heeft gekozen voor ‘scenario 3’ en gaat de definitieve invulling van dit scenario nog uitwerken. Scenario 3 kunt u vinden in de parkeernotitie onderaan de pagina. Deze parkeeroplossing komt het meest tegemoet aan de wensen en eisen van de inwoners en ondernemers van het gebied.  

Hoe nu verder?

Op deze pagina houden we u op de hoogte van de veranderingen. Ook informeren we omwonenden persoonlijk en op tijd.