De haven van Terschelling is een officiële Port Security haven. De burgemeester van Terschelling is als Port Security Authority (PSA) verantwoordelijk voor de veiligheid in de haven. Om de kans op beveiligingsincidenten zo klein mogelijk te houden, zijn er regels voor beveiliging van toepassing in de haven van Terschelling. Deze regels zijn vastgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in de International Ship & Port Facility (ISPS) Code.

De ISPS Code geldt voor:

•             Vrachtschepen vanaf 500 ton bruto tonnage, die varen op internationale zeeroutes

•             Passagiersschepen die varen op internationale zeeroutes

•             Mobiele boorplatforms

•             Alle terminals waar bovengenoemde schepen aanmeren

Beveiligingsniveau

Het beveiligingsniveau is een onderdeel van de ISPS Code. Voor terminals worden deze security levels vastgesteld door de nationale overheid. Voor zeeschepen wordt het niveau vastgesteld door de vlaggenstaat of de havenstaat. Bij een verhoogde dreiging gaat het beveiligingsniveau omhoog en moeten schepen en terminals extra beveiligingsmaatregelen nemen.

Security levels:

1.            Normale situatie: standaard beveiligingsmaatregelen zijn van toepassing

2.            Algemene verhoogde dreiging: strengere beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd

3.            Specifieke dreiging: zeer strenge beveiligingsmaatregelen worden uitgevoerd

Het actuele beveiligingsniveau (security level) is 1 (één) in de haven van Terschelling.

Op grond van de ISPS Code stelt het ISPS Toetsingsteam risicobeoordelingen op voor de havens die ISPS-plichtige schepen ontvangen. Die havens maken een beveiligingsplan waarin de beveiligingsmaatregelen zijn beschreven. Het ISPS Toetsingsteam beoordeelt de plannen en adviseert de Port Security Officer (PSO). Het is aan de PSO om – indien akkoord – de risicobeoordelingen vast te stellen en de beveiligingsplannen goed te keuren. Ook zeeschepen dienen een risicobeoordeling en een beveiligingsplan te formuleren. Deze worden beoordeeld door de vlaggenstaat van het schip of namens de vlaggenstaat door een erkende beveiligingsorganisatie.

Contactgegevens Port Security/ISPS:

Havenmeesters: Eric Baauw (Port Facility Security Officers) of Ruth Das (Port Security Officer), r.das@terschelling.nl, 0562-446244.