De nieuwe coalitie presenteert vandaag hun coalitieakkoord. Het akkoord heeft de titel ‘Meedenken, meepraten, meedoen’. Tijdens de gemeenteraad vanavond moet het coalitieakkoord officieel vastgesteld worden. 

De nieuwe coalitie presenteert vandaag hun coalitieakkoord. Het akkoord heeft de titel ‘Meedenken, meepraten, meedoen’. Tijdens de gemeenteraad vanavond moet het coalitieakkoord officieel vastgesteld worden. 

In het coalitieakkoord omschrijven de partijen hun ambities voor de komende vier jaar. Hier gaan ze de komende jaren, samen met inwoners en ondernemers, mee aan de slag. 

Op de foto van links naar rechts: Danny Ruige (VVD), Pim Werner (VVD), Jeltje Hoekstra-Sikkema (wethouder VVD), Jan Cees Smit (PB), Taco Lugt (VVD), Gea van Essen (wethouder PB), Cees Muijskens (voorzitter commissie PB), René Bultena (fractievoorzitter PB) | foto gemaakt door Vincent Zwart 

Aan de hand van vijf thema’s werkt de coalitie hun ambities uit. Het gaat om de thema’s ‘inwoners en samenleving’, ‘economie en verkeer’, ‘bestuur en organisatie’ en ‘financiën’. U downloadt het coalitieakkoord onderaan deze pagina. 

Wethouders

Twee wethouders vormen samen met de burgemeester college. Dat zijn Gea van Essen (PB) en Jeltje Hoekstra-Sikkema (VVD). Van Essen is nieuw als wethouder.