Raadscommissie alleen op 5 juni a.s.

In verband met de Europese verkiezingen op 6 juni vergadert de raadscommissie in juni alleen op 5 juni a.s.
 

Door de hoeveelheid onderwerpen, begint de vergadering al om 19.00 uur.

Agenda, agendastukken en de uitzending zijn hier te bekijken (zowel live als naderhand). 

Ook bent U welkom de vergadering in het gemeentehuis bij te wonen. 

Inspreken kan bij geagendeerde onderwerpen. Meldt u zich hiervoor aan bij de griffie via grifts@terschelling.nl