Reinigingsrechten bedrijfsafval

Wat is het?

Heeft u een bedrijf of instelling en laat u uw afval inzamelen door de gemeente? Dan dient u reinigingsrechten te betalen.

Direct regelen

Het tarief voor reinigingsrecht omvat het beschikbaar stellen, gebruik en ledigen van een 240 liter bedrijfscontainer, en bedraagt € 275,00 / € 332,75 (excl. / incl. 21% BTW) voor 2024.

Tarieven voor overige reinigingsrechten (bijvoorbeeld 1.100 liter bedrijfscontainers etc.) kunt u opvragen bij Omrin. Het telefoon nummer van de klantenservice is: 0900-2100215.

Online bezwaar maken

Hoe werkt het?

  • De hoogte van een aanslag reinigingsrechten is geregeld in een gemeentelijke verordening. De verordening is vastgesteld door de gemeenteraad van uw gemeente.
  • Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift.

Wat moet ik doen?

U ontvangt als bedrijf/instelling alleen een aanslag reinigingsrechten, indien de gemeentelijke reinigingsdienst uw bedrijfsafval inzamelt.

Als u uw bedrijfsafval wilt laten ophalen door uw gemeente, kunt u dit schriftelijk of telefonisch opgeven.