Wat is het?

Wanneer uw woning of niet-woning (bijvoorbeeld een winkel, bedrijf of garagebox) in een gebied ligt waar de gemeente riolering heeft aangelegd, betaalt u rioolheffing. Met het geld dat de gemeente via deze belasting ontvangt, onderhoudt de gemeente de gemeentelijke riolering.

Hoe werkt het?

De aanslag rioolheffing is gebaseerd op het verbruik van de voorafgaande periode. Dus voor het jaar 2024 is de aanslag gebaseerd op het verbruik uit de periode 2022/2023 van het waterleiding bedrijf. Om te controleren of de heffing rioolrechten klopt, dient u dus te kijken naar de afrekening van het waterleidingbedrijf van de vorige periode.

  • Als u het niet met de aanslag eens bent, kunt u hiertegen binnen zes weken na dagtekening van het aanslagbiljet bezwaar maken via het indienen van een bezwaarschrift. Het bezwaarschrift kunt u richten aan de heffingsambtenaar van de gemeente.
  • U ontvangt schriftelijk uitspraak op uw bezwaarschrift.

Direct regelen

De rioolheffing voor 2024 bedraagt :

tot en met 150 m3 : € 190,50

vanaf 151 m3 : € 190,50 + € 1,14 per m3 afvalwater boven 150 m3.

Online bezwaar maken(externe link)

U kunt uw bezwaar alleen schriftelijk, per fax of via DigiD indienen. Een e-mail sturen voldoet niet aan de vereisten.

Meer informatie

De gemeente heft rioolheffing van de gebruiker van een perceel. De heffingsgrondslag is het aantal kubieke meters (m3) water dat wordt afgevoerd. Dit aantal wordt gesteld op het aantal m3 water dat door het waterleidingbedrijf is geleverd of dat zelf is opgepompt.