Samen de schouders eronder zetten: zo luidt het verzoek van commissaris van de Koning Arno Brok. Hij doet het verzoek naar aanleiding van de bestuurlijke situatie op Terschelling. In een brief, gericht aan de gemeenteraad, adviseert hij om dit jaar de tijd te nemen om nader tot elkaar te komen, onder andere met behulp van coaching.

Arno Brok vraagt de gemeenteraad zich opnieuw te buigen over de uitkomsten van het rapport van mevrouw Faber. Dit moet gebeuren tijdens een openbare vergadering.

De brief is openbaar en vind u onderaan dit bericht. 

Brief van de Commissaris van de Koning Arno Brok