Schylgerhaven

De komende jaren wordt er gewerkt aan de Schylgerhaven. Dit is het plangebied tussen het Zeeliedenmonument en de jachthaven. Waarom? Een aantal plekken in dit gebied zijn aan het einde van de technische levensduur. Ook voldoet niet alles meer aan de eisen van deze tijd. Tegelijkertijd spelen hoog water en het klimaat een belangrijke rol voor onze toekomst.

Mensen lopen op kade

Voortgang

In het tweede kwartaal 2024 is er een nieuw projectteam aangesteld. Dit team is nu volop bezig om onderzoek te doen naar de (technische) stand van zaken. Eind juli 2024 worden de (eerste) bevindingen door het team gepresenteerd aan de raad.

Vragen?

Heeft u tot die tijd vragen over het project? Dan kunt deze mailen naar Remi Hoeve, de omgevingsmanager van het team, via: r.hoeve@terschelling.nl