De komende jaren wordt er gewerkt aan de Schylgerhaven. Dit is het plangebied tussen het Zeeliedenmonument en de jachthaven. Waarom? Een aantal plekken in dit gebied zijn aan het einde van de technische levensduur. Ook voldoet niet alles meer aan de eisen van deze tijd. Tegelijkertijd spelen hoog water en het klimaat een belangrijke rol voor onze toekomst.

Mensen lopen op kade

Historie

De afgelopen jaren zijn er informatie- en werksessies geweest met eilander betrokkenen, zoals omwonenden. Hierbij is zo goed mogelijk aandacht gegeven aan vragen, opmerkingen en suggesties. Uiteindelijk zijn de plannen concreet gemaakt in een ‘kaderplan’. Dit plan is op verschillende momenten en in verschillende stadia van uitwerking aan de gemeenteraad voorgelegd. Eind 2021 is dit plan door de gemeenteraad vastgesteld. Hiermee is de basis gelegd voor de verdere uitwerking van de plannen.

Planning

In 2023 worden de plannen verder uitgewerkt. Hierna volgt een aanbestedingsprocedure. 

De uitvoering wordt in verschillende deelgebieden opgeknipt. 
1. Willem Barentszkade, de weg en de kade. (De uitwerking van de steigers volgt op een later moment). 
2. Veerhaventerrein en Havenkom. 
3. Tonnenloodsterrein, Werkhaven en Passantenhaven

Hinder

Alle eilanders, van bewoners tot bedrijven, en toeristen gaan te maken krijgen met dit project. In de uitvoeringsfase kan hinder en overlast worden ervaren. Wij willen dit natuurlijk wel tot een minimum beperken. We gaan ervoor zorgen dat de Willem Barentszkade en het veerhaventerrein altijd bereikbaar blijven en houden u zo goed mogelijk op de hoogte.

Contact

Het projectteam werkt vanuit het kantoor aan de Willem Barentszkade, waar ook de havenmeesters zijn gehuisvest. Hier zijn ook inloopuren gepland.

  • 12 en 26 april
  • 10 en 24 mei
  • 7 en 21 juni

Van 15.30 uur tot 16.30 uur kunt u binnenlopen. 

Het projectteam is ook te bereikbaar via e-mail: schylgerhaven@terschelling.nl

Projectwebsite en nieuwsbrief

Ondertussen wordt er gewerkt aan een projectwebsite en nieuwsbrieven. Mensen die geïnteresseerd zijn in de nieuwsbrief kunnen zich alvast aanmelden via schylgerhaven@terschelling.nl.

Interview Wim van Schoonhoven

Lees hieronder het interview met Wim van Schoonhoven, projectmanager van het project. Ook vindt u hier presentatie van het project.